Một người trung bình sống được bao lâu?

Vào năm 2012, tuổi thọ bình quân trên toàn cầu là 70 tuổi, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Số lượng tuổi thọ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm nơi một người sống và độ tuổi người đó đang ở mức tuổi thọ được tính toán.

Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội Hoa Kỳ cung cấp một công cụ tính tuổi thọ cho phép mọi người ước tính tuổi thọ của chính họ cho các mục đích lập kế hoạch tài chính. Máy tính sử dụng giới tính và ngày sinh của một người, cùng với số liệu thống kê lịch sử, để trả về ước tính về khả năng một người sống được bao lâu. Theo tính toán của SSA, một người bước sang tuổi 65 vào đầu tháng 6 năm 2014 sẽ sống thêm trung bình 19 hoặc 21 năm tùy thuộc vào giới tính.