Màu nào hấp thụ nhiệt nhiều nhất?

Màu đen là màu hấp thụ nhiệt nhiều nhất trong số tất cả các màu trong quang phổ. Các vật thể màu đen hấp thụ tất cả các bước sóng ánh sáng và không phản xạ chúng. Ánh sáng hấp thụ được chuyển thành nhiệt.

Theo ScienceLine của Đại học California Santa Barbara (UCSB), màu sắc của một vật thể đại diện cho các bước sóng ánh sáng mà vật thể đó phản xạ. Ví dụ, các vật màu trắng phản xạ tất cả các bước sóng ánh sáng, các vật màu đỏ phản xạ các bước sóng màu đỏ, và các vật thể đen hấp thụ tất cả các bước sóng và không phản xạ. Năng lượng ánh sáng có thể được chuyển đổi thành nhiệt năng. Bởi vì các vật thể màu trắng phản xạ tất cả ánh sáng, chúng không có nhiều năng lượng để chuyển đổi thành nhiệt năng như các vật thể màu đen; do đó các đối tượng sáng màu thường mát hơn các đối tượng tối hơn. Để chứng minh sự hấp thụ nhiệt của các màu sắc khác nhau, bạn có thể đặt các mảnh giấy xây dựng có nhiều màu khác nhau dưới ánh nắng mặt trời và ghi lại nhiệt độ bề mặt của chúng sau mỗi vài phút. Màu tối trở nên nóng hơn màu sáng hơn.