Chiều dài và chiều rộng của một mẫu Anh là gì?

Trước đây, một mẫu Anh là 66 feet x 660 feet. Tuy nhiên, một mẫu Anh là một phép đo diện tích, do đó, chiều dài và chiều rộng có thể thay đổi miễn là tổng diện tích là 43.560 feet vuông. < /p>

660 feet là một phần tám dặm, còn được gọi là lông dài, là chiều dài mà con bò có thể kéo một cái cày mà không cần nghỉ ngơi. Một vùng đất rộng 16,5 feet hoặc 10 inch đi xuống dọc theo chiều dài bằng cày rộng 10 inch tiêu chuẩn. Một người nông dân có thể cày hai công đất một cách hợp lý vào buổi sáng và hai công đất vào buổi chiều, tổng số đo là một mẫu Anh. Trong lịch sử, một mẫu Anh là diện tích đất mà một người nông dân có thể làm việc trong một ngày.