Màu gì có bước sóng dài nhất?

Màu gì có bước sóng dài nhất?

Màu đỏ là màu trên quang phổ điện từ nhìn thấy có bước sóng dài nhất. Bước sóng của màu đỏ trên quang phổ là 700 nanomet. Ngược lại, màu có bước sóng ngắn nhất là màu tím ở 400 nanomet.

Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bức xạ tử ngoại nằm ngay dưới màu tím có thể nhìn thấy được trên quang phổ. Tương tự, bức xạ hồng ngoại được tìm thấy ngay trên màu đỏ có thể nhìn thấy được trên quang phổ. Bước sóng dưới 400 nanomet là quá ngắn để con người có thể nhìn thấy và bước sóng trên 700 nanomet là quá dài để con người có thể nhìn thấy. Khi xem xét toàn bộ quang phổ, sóng vô tuyến dài nhất, trong khi tia gamma là ngắn nhất.