Sự khác biệt giữa khí hậu biển và khí hậu lục địa là gì?

Sự khác biệt giữa khí hậu biển và lục địa là khí hậu biển có ít sự thay đổi nhiệt độ hơn, trong khi ở khí hậu lục địa, khí hậu biến động, do đó mùa hè có thể nóng và mùa đông rất lạnh. Trong khí hậu biển, mùa hè có thể mát mẻ và mùa đông không quá lạnh.

Lý do cho điều này là vùng khí hậu hàng hải nằm gần bờ biển của các nguồn nước như biển. Các vùng nước có xu hướng giữ nhiệt trong mùa đông, điều này làm cho nhiệt độ gần các khu vực ven biển ấm hơn vào mùa đông. Khí hậu lục địa nằm cách xa các khối nước, vì vậy sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông dễ nhận thấy hơn.

Một sự khác biệt khác trong hai kiểu khí hậu này là lượng mưa. Ở vùng khí hậu hàng hải, lượng mưa lớn hơn ở vùng khí hậu lục địa vì có nhiều độ ẩm hơn do vị trí gần vùng nước.