Kiểm soát có nghĩa là gì trong các thuật ngữ khoa học?

Theo thuật ngữ khoa học, kiểm soát từ có nghĩa là tạo ra một nhóm trải qua các điều kiện giống như nhóm thử nghiệm trong quá trình nghiên cứu, mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thử nghiệm hoặc phương pháp điều trị mà nhóm thử nghiệm đang có. Khi làm điều này, các nhà khoa học có thể giảm thiểu khả năng một yếu tố bên ngoài tạo ra kết quả thí nghiệm mà họ trải qua.

Khi thực hiện các thử nghiệm khoa học, các nhà khoa học không thể ngăn các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả của họ. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng nhóm kiểm soát để hiểu rõ hơn những yếu tố đó. Điều này đặc biệt quan trọng khi nghiên cứu các loại thuốc và phương pháp điều trị y tế, vì tâm sinh lý của đối tượng thử nghiệm có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Do đó, các nhà khoa học cần tạo ra hai nhóm người có các đặc điểm giống nhau được thử nghiệm trong cùng một môi trường để đo lường các tác động bên ngoài và phân tích chúng cùng với các tác động tiềm tàng của một phương pháp điều trị. Ví dụ, khi thử nghiệm một loại thuốc điều trị tiểu đường, họ có thể muốn có những người ở cùng độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe chung để đảm bảo những yếu tố đó không ảnh hưởng đến tác dụng của việc điều trị. Nếu có sự khác biệt đáng chú ý giữa hai nhóm, rất có thể loại thuốc đang tạo ra sự khác biệt.

Khi sử dụng các yếu tố kiểm soát, các nhà khoa học có thể đảm bảo các thử nghiệm là công bằng. Một ví dụ khác là làm một chiếc bánh chỉ khác nhau về một thành phần để xem nó có gây ra phản ứng dị ứng hay không. Nếu các nhà khoa học không giữ nguyên tất cả các thành phần khác trong khi cố gắng chứng minh rằng thành phần mà họ tập trung vào gây ra phản ứng, họ không thể nói chính xác nguyên nhân là gì.