Mặt Trăng Mất Bao Lâu Để Hoàn Thành Toàn Bộ Giai Đoạn?

Mặt trăng mất trung bình 29,5 ngày để chu kỳ từ trăng non thành trăng non. Đôi khi, một pha toàn phần có thể bị trì hoãn hoặc kéo dài hơn một chút khi lực hấp dẫn của mặt trời tác động lên quỹ đạo của mặt trăng. < /p>

Mặt trăng có bốn giai đoạn cơ bản: trăng non, quý đầu tiên, trăng tròn và quý thứ ba. Vì mặt trăng không tự phát ra ánh sáng, nó chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời. Phần tối của mặt trăng là phần hướng ra khỏi mặt trời và chỉ trong thời gian nguyệt thực, bóng của Trái đất mới phủ lên mặt trăng. Từ góc nhìn của mặt trời, mặt trăng luôn tròn đầy.