Mặt trận phân cực thấp dưới cực là gì?

Mặt trận phân cực thấp dưới cực là gì?

Mặt trận áp thấp dưới cực là một hệ thống áp suất thấp nhỏ và thoáng qua. Các áp thấp dưới cực thường được tìm thấy trên đại dương, gần các mặt trước cực chính ở các cực của bán cầu bắc và nam bán cầu. Ở Bắc bán cầu, mặt trận địa cực được tạo ra tạo ra các cơn bão xoáy thuận áp suất thấp ở châu Âu và Tây Bắc Thái Bình Dương. Ở Nam bán cầu, nó tạo ra bão dữ dội, gió lớn và tuyết rơi ở Nam Cực

Mặt trận áp thấp cận cực là hệ thống thời tiết có áp suất thấp do sự hội tụ của các khối khí lạnh từ các vĩ độ cao hơn và các khối khí ấm hơn từ các vĩ độ thấp hơn.

Hệ thống áp suất thấp là một khu vực trong đó áp suất khí quyển thấp hơn so với áp suất khí quyển trong khu vực xung quanh nó. Hệ thống áp suất thấp thường liên quan đến không khí ấm và gió lớn, cùng với sự nâng lên của khí quyển. Điều này chuyển thành mây, lượng mưa và thời tiết bão tố khác, bao gồm cả bão nhiệt đới và lốc xoáy.

Hệ thống áp suất cao là một khu vực trong đó áp suất khí quyển lớn hơn so với áp suất khí quyển xung quanh nó. Những hệ thống này đôi khi được gọi là phản vòng tuần hoàn khi chúng di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu trái ngược với chiều kim đồng hồ ở Bắc bán cầu. Vì hệ thống áp suất cao thường liên quan đến thời tiết tĩnh lặng và bầu trời quang đãng

Trên toàn cầu, có một số mặt trận áp suất cao và áp suất thấp chịu trách nhiệm cho các hệ thống và kiểu thời tiết trên trái đất. Các nhà khí tượng học nghiên cứu các mặt trận áp suất này và sử dụng chúng để đưa ra dự đoán về các kiểu thời tiết. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc xác định và dự đoán thời tiết cũng như hiểu được lịch sử thời tiết trên trái đất và những mặt trận này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của thời tiết trên Trái đất.