Nhiệt độ thay đổi theo độ sâu của Trái đất như thế nào?

Khi độ sâu vào Trái đất tăng lên, nhiệt độ cũng tăng theo. Lõi bên trong của Trái đất là phần nóng nhất của Trái đất, với nhiệt độ gần 10.800 độ F, theo LiveScience. Các lớp bao quanh lõi Trái đất tăng nhiệt độ đáng kể khi chúng di chuyển gần lõi. Nói cách khác, khoảng cách giữa lõi bên trong và vỏ Trái đất càng ít thì nhiệt độ càng nóng.

Theo National Geographic, Trái đất được chia thành ba lớp chính: lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là phần bên ngoài của Trái đất và có lớp bên ngoài rắn chắc với độ sâu khoảng 31 dặm. Vì đây là phần cách xa lõi bên trong nhất nên nó cũng là phần mát nhất.

Bên dưới lớp vỏ Trái đất là lớp phủ, được tạo thành từ một lớp magma nóng chảy, đá bán rắn và khoáng chất. Lớp phủ có độ sâu khoảng 1806 dặm tính từ lớp vỏ và đạt nhiệt độ gần 1.832 độ F.

Lõi, lớp bên trong của Trái đất, có nhiệt độ nóng nhất. Nó được chia thành hai phần: lõi bên ngoài và lõi bên trong. Lõi bên ngoài, khu vực bao quanh lõi bên trong, có độ sâu 3.981 dặm tính từ vỏ Trái đất và hơi mát hơn lõi bên trong, với nhiệt độ gần 6.692 độ F. Tuy nhiên, phần lõi bên trong là nóng nhất. Các nhà khoa học không chắc chắn về nhiệt độ chính xác của nó, nhưng nghiên cứu cho thấy cả lõi bên ngoài và bên trong đều vào khoảng 10.800 độ F. Nhiệt độ này xấp xỉ bề mặt mặt trời, theo LiveScience.