Lý thuyết kéo thoát hơi nước là gì?

Lý thuyết kéo thoát hơi nước là gì?

Lý thuyết kéo thoát hơi nước là cơ chế được đề xuất trong đó cây hút nước qua rễ của chúng. Sự thoát hơi nước xảy ra khi lá cây thoát nước ra ngoài không khí bằng các lỗ nhỏ gọi là khí khổng. Khi nước thoát ra khỏi lá, sự kết hợp của hoạt động mao dẫn, liên kết và kết dính sẽ hút thêm nước qua rễ cây để thay thế lượng nước thoát ra.

Hoạt động của mao dẫn là xu hướng các chất lỏng, chẳng hạn như nước, leo lên thành ống hẹp. Gỗ cây, được gọi là xylem, chứa nhiều cấu trúc giống như mao quản để hút nước lên. Độ kết dính và độ bám dính đề cập đến xu hướng nước liên kết với chính nó và các chất khác.

Các cấu trúc nhỏ được gọi là tế bào bảo vệ bao quanh mỗi lỗ khí riêng lẻ; các tế bào này mở và đóng các lỗ khi cần thiết để điều tiết lượng nước thoát ra khỏi lá. Tốc độ thoát hơi nước thay đổi theo mùa và thời gian trong ngày. Vào mùa đông, những cây rụng lá sẽ rụng lá để tránh bị khô.

Cơ chế hút nước từ mặt đất này hoàn toàn thụ động. Cây không tiêu thụ năng lượng tự cung cấp nước. Tuy nhiên, phương pháp này đặt giới hạn trên về chiều cao của cây, vì lực căng của cột nước có thể bị vỡ, dẫn đến bọt khí. Những bong bóng này làm tổn thương các mao dẫn và làm hỏng cây.