Mất bao lâu để Trái đất quay một lần?

Mất bao lâu để Trái đất quay một lần?

Trái đất thực hiện một vòng quay hoàn toàn sau mỗi 24 giờ. Trái đất quay với vận tốc 1.036 dặm một giờ tại đường xích đạo trong khi vẫn gần đứng yên ở các cực.

Vì quỹ đạo của Trái đất quanh mặt trời hơi hình elip, hành tinh này cách mặt trời trung bình 93 triệu dặm. Trái đất mất 365 ngày để thực hiện một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh mặt trời với tốc độ 67.000 dặm /giờ. Để so sánh, sao Mộc quay một vòng hết 10 giờ một lần và mất 12 năm để quay quanh mặt trời, trong khi sao Hải Vương mất 165 năm để tạo một quỹ đạo quanh mặt trời và 16 giờ để quay hoàn toàn.