Lý do tạo ra khoảng cách thế hệ là gì?

Lý do tạo ra khoảng cách thế hệ là gì?

Thuật ngữ "khoảng cách thế hệ" đề cập đến các giá trị, phong cách giao tiếp và sở thích khác nhau giữa hai nhóm tuổi riêng biệt, thường là giữa cha mẹ và con cái của họ. Các nhà khoa học xã hội đã đặt ra thuật ngữ này để thể hiện sự rạn nứt giữa trẻ nhỏ Những người lớn tuổi trong thời kỳ suy thoái và bùng nổ xuất hiện trong những năm 1960 ở văn hóa phương Tây.

Những năm 1960 là thời kỳ thay đổi mang tính cách mạng khiến những người trẻ tuổi có tư tưởng không tin tưởng vào các giá trị vật chất và truyền thống hơn của thế hệ cũ, đặc biệt là những giá trị liên quan đến chiến tranh, tình dục, tôn giáo và nhân quyền.

Khoảng cách thế hệ luôn tồn tại giữa các nhóm tuổi khác nhau. Tuy nhiên, những thay đổi trong xã hội diễn ra vào những năm 1960 rõ ràng hơn so với những thời kỳ trước đó trong lịch sử. Ví dụ, lối sống nông nghiệp vào những năm 1800 không gây ra những thay đổi xã hội với tốc độ nhanh so với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội vào cuối thế kỷ 20. Những tiến bộ công nghệ và sự thay đổi niềm tin về đạo đức và tôn giáo góp phần khiến thế hệ trẻ thường có quan điểm và hệ thống niềm tin khác với cha mẹ và những người lớn tuổi khác.

Tuổi thọ tăng lên cũng góp phần tạo ra khoảng cách thế hệ. Khi mọi người sống lâu hơn, họ thường tiếp tục tham gia lực lượng lao động trong một thời gian dài, dẫn đến một thế hệ lao động lớn tuổi ở độ tuổi 60 và 70 làm việc cùng với những người trẻ tuổi có thể có những sở thích và giá trị khác biệt đáng kể.