Các biểu tượng của Hồi giáo là gì?

Các biểu tượng của Hồi giáo là mặt trăng lưỡi liềm với ngôi sao, giống như một nhà thờ Hồi giáo và thánh Allah được viết bằng tiếng Ả Rập. Mặt trăng lưỡi liềm với ngôi sao không được đồng nhất chấp nhận là biểu tượng của Hồi giáo; nó đã được chấp nhận bởi Đế chế Ottoman, vì vậy nó không phải là người Hồi giáo ban đầu.

Tôn giáo Hồi giáo dựa trên niềm tin vào một vị thần, Allah và Nhà tiên tri Mohammad. Có 5 trụ cột của đạo Hồi được coi là bắt buộc đối với mọi tín đồ: ăn chay, hành hương, bố thí, làm chứng và cầu nguyện. Cầu nguyện diễn ra năm lần một ngày, được nói bằng tiếng Ả Rập và thường bao gồm các câu từ Kinh Qur'an.