Tại sao người Tin lành ghét người Công giáo?

Người theo đạo Tin lành và Công giáo trong lịch sử được biết đến là những người có quan điểm đối lập về Cơ đốc giáo và vai trò của nhà thờ, gây ra sự chia rẽ về ý thức hệ giữa hai giáo phái. Những người theo đạo Tin lành tách khỏi Giáo hội Công giáo La Mã bắt đầu từ thế kỷ 16 thế kỷ.

Mặc dù hai giáo phái phù hợp với nhau khi nói đến các niềm tin chung của Cơ đốc giáo như sự đóng đinh và sự phục sinh của Chúa Giê-su, nhưng họ không đồng ý về các vấn đề khác. Ví dụ, trong khi người Công giáo trao toàn quyền cho Giáo hoàng giải thích Kinh thánh, thì người theo đạo Tin lành lại trao quyền này cho cá nhân. Người Công giáo rao giảng rằng bánh và rượu được phục vụ vào cuối thánh lễ được gọi là rước lễ trở thành thân và máu thực sự của Chúa Giê-su, trong khi đối với người Tin lành, nó chỉ là biểu tượng của Chúa Giê-su.

Năm chữ Solas, (một từ có nghĩa đơn lẻ trong tiếng Latinh), được viết trong phong trào Tin lành được sử dụng như một cách để phân biệt các giáo lý Công giáo với các giáo lý Tin lành. Nhà thờ Công giáo ủng hộ sự cân bằng giữa những lời dạy của Kinh thánh và những truyền thống của nhà thờ, trong khi những người theo đạo Tin lành chỉ lấy những lời dạy của họ từ Kinh thánh. Ngoài ra, trong khi người Công giáo nhận được sự tha thứ từ nhà thờ và từ Đức Chúa Trời, thì những người theo đạo Tin lành tin rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.