Việc Thực Hành Nói Ân Trước Bữa Ăn Bắt Đầu Như Thế Nào?

Nói ân trước khi dùng bữa, thực hành tạ ơn Chúa về thức ăn trước khi ăn, là một thực hành của người Do Thái đã được các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ban đầu áp dụng theo gương của Chúa Giê-su và sứ đồ Phao-lô, cả hai đều nói ân điển trước bữa ăn như được mô tả. trong Công vụ 27:35. Nguồn gốc của ân điển trước bữa ăn được thiết lập trong các của lễ Cựu Ước bao gồm việc ăn một số của lễ.

Dưới các nghi lễ Lê-vi, thực phẩm được coi là thánh và có ý nghĩa tôn giáo. Do Thái giáo và Cơ đốc giáo tiếp tục với những truyền thống xung quanh thực phẩm cho đến nay. Thực hành của người Do Thái có sáu phước lành khác nhau đối với các loại thực phẩm khác nhau, bao gồm rượu vang, bánh mì, bánh ngọt, rau củ quả và các sản phẩm từ sữa.

Những lời cầu nguyện truyền thống trước bữa ăn lần đầu tiên được người Do Thái coi như một cộng đồng để tạ ơn Chúa trước khi chúng trở thành một tập tục gia đình. Trong sách Phục truyền luật lệ ký 8:10 của Cựu ước, dân chúng được yêu cầu nhớ đến Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp thực phẩm và phúc lợi. Đây là sau khi người Do Thái đã định cư ở miền đất hứa và nhiều thế hệ đã trôi qua, quên đi những khó khăn của chế độ nô lệ ở Ai Cập và vùng hoang dã. Kể từ đó, người Do Thái cầu nguyện trước và sau bữa ăn vì lệnh này trong khi Hội thánh Cơ đốc ban đầu tiếp tục thực hành theo gương của Chúa Giê-su Christ.

Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn theo các hành động của Chúa Giê-su như được ghi lại trong hai trường hợp được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 14: 15-21 và 15: 32-38. Trong cả hai câu chuyện, Chúa Giê-su cảm tạ Đức Chúa Trời trước khi Ngài bẻ bánh. Sứ đồ Phao-lô củng cố thói quen cầu nguyện trước khi ăn này, như được ghi lại trong Công vụ 27, nơi ông ở trong một con tàu bị bão đánh và gần chết đói cùng với 276 người khác. Anh lấy một ít bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời trong Công vụ 27:35.