Chúa Giê Su Ky Tô là ai?

Chúa Giêsu Kitô, còn được gọi là Chúa Giêsu thành Nazareth, là một nhân vật trung tâm của Cơ đốc giáo và được hầu hết các giáo phái Cơ đốc tin rằng là con của Đức Chúa Trời. Nhiều học giả tin rằng Chúa Giê-su thực sự tồn tại, dựa trên các bằng chứng lịch sử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào khác ngoài lời chứng của các sách Phúc âm để ủng hộ thần tính của ông hoặc để xác minh những phép lạ mà ông đã thực hiện.

Các nhà sử học và học giả không đồng ý rằng Chúa Giê-su thực sự tồn tại, nhưng người ta tin rằng ngài đã tồn tại. Một số sự thật về sự tồn tại của Chúa Giê-su được các nhà sử học và học giả chấp nhận rộng rãi là ngài được sinh ra vào khoảng thời gian trước năm 4 trước Công nguyên, lớn lên như một nông dân ở Nazareth, làm nghề thợ mộc, lớn lên là người Do Thái, đã gặp và được rửa tội bởi John the Baptist, trở thành một nhà thuyết giáo công khai, và bị xử tử bởi người La Mã. Những người theo ông chỉ coi ông là "Đấng Christ" và "Con của Đức Chúa Trời" sau khi ông qua đời. Các sách Phúc âm cho thấy anh ta thực hiện những phép lạ chưa bao giờ được chứng minh là có thể thực hiện được, chẳng hạn như chữa lành những bệnh hiểm nghèo ngay lập tức, làm người chết sống lại, đi trên mặt nước, biến nước thành rượu và làm dịu cơn bão bằng ý chí của anh ta. Ông cũng được cho là đã sống lại, ra khỏi lăng mộ và hiện ra với các môn đệ sau khi chết.