Lượng tiêu hóa và hấp thụ lớn nhất diễn ra ở đâu?

Phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thụ xảy ra ở ruột non. Đây là một ống hẹp dài 20 feet, được chia thành ba phần bao gồm tá tràng, hỗng tràng và hồi tràng. Các enzym được tiết ra trong ruột non sẽ phân hủy chyme từ dạ dày và hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Chyme từ dạ dày đi vào tá tràng hình chữ C, nơi thành ruột tiết ra mật, dịch tụy và các enzym khác. Những chất lỏng này trung hòa axit trong dạ dày và phá vỡ chất béo, dầu, protein và carbohydrate. Các chất dinh dưỡng và sản phẩm phụ đi đến hỗng tràng cuộn lại để hấp thụ, và bất kỳ sản phẩm nào còn lại sẽ đi đến hồi tràng để bài tiết.