Xói mòn do gió khác với xói mòn nước như thế nào?

Xói mòn do gió xảy ra khi các mảnh của Trái đất bị mài mòn bởi gió mạnh theo thời gian và xói mòn do nước xảy ra khi nước chuyển động, chẳng hạn như sóng biển làm mòn đá thay vì thấm vào đất. Nước là một lực bào mòn mạnh hơn gió.

Trước khi xảy ra xói mòn, quá trình phong hóa phải xảy ra. Phong hóa là sự phân hủy đá thành các mảnh nhỏ hơn bởi các quá trình khác nhau như nước và gió. Xói mòn là những gì xảy ra khi những mảnh này bị loại bỏ và đưa ra khỏi vị trí ban đầu của chúng.

Một trong những hình thức xói mòn bất lợi nhất là xói mòn bãi biển. Theo thời gian, nước rửa trôi các bãi biển và đưa bờ biển vào đại dương, đưa các bãi biển vào sâu hơn trong đất liền.