Lực cản không khí là gì?

Lực cản của không khí là lực ma sát mà các vật thể trải qua khi chúng di chuyển trong bầu không khí được tạo thành từ không khí. Không khí được tạo thành từ các hạt có khoảng cách tương đối rộng rãi ở dạng phân tử và nguyên tử. Những hạt nhỏ này, dù rất nhỏ, phải được đẩy ngược lại để bất kỳ vật thể nào chuyển động.

Vì các hạt có khoảng cách rộng rãi và không liên kết chặt chẽ với nhau, chúng dễ bị đẩy ngược lại và do đó cho phép chuyển động, nhưng lực cản của không khí sẽ trở thành một lực nghiêm trọng trong một số điều kiện nhất định. Tốc độ cao và diện tích bề mặt rộng làm tăng số lượng va chạm giữa một vật thể và các phân tử không khí, do đó làm tăng đáng kể lực cản của không khí. Lực cản của không khí có tác dụng ngược chiều chuyển động của vật, làm vật đó chậm lại. Điều này đòi hỏi nhiều lực hơn để đạt được cùng tốc độ so với nếu lực cản của không khí không phải là một yếu tố. Các thiết kế khí động học dành cho ô tô cố gắng giảm lực cản của không khí vì tác động làm chậm này dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu.