Bao nhiêu là 50 CL trong Lít?

Năm mươi centilit tương đương với 0,5 lít, còn được gọi là nửa lít. Điều này là do 100 centilit tạo thành 1 lít, hay nói cách khác, 1 centilit tương đương với 0,01 lít. < /p>

Lít và centimét là một phần của hệ thống số liệu. Đơn vị hệ mét có các đơn vị cơ bản như lít hoặc mét, có thể được kết hợp với các tiền tố như "centi-" hoặc "deca-" để tạo thành các đơn vị liên quan, chẳng hạn như centiliters hoặc decameters. Để chuyển đổi giữa đơn vị cơ sở và đơn vị có tiền tố, người ta phải nhân hoặc chia với hệ số 10 - ví dụ 1, 100 hoặc 1.000. Yếu tố nào của 10 được sử dụng phụ thuộc vào tiền tố. Tiền tố "centi-" cho biết 100 đơn vị tạo nên 1 đơn vị cơ bản.