Lốc xoáy quay nhanh như thế nào?

Lốc xoáy được biết là có sức gió luân chuyển đạt từ 200 đến 500 dặm một giờ. Lốc xoáy thường di chuyển trên mặt đất theo hướng đông bắc và với tốc độ không quá 30 dặm một giờ.

Thời gian của một cơn lốc xoáy thay đổi từ vài giờ đến chỉ vài phút. Lốc xoáy diễn ra trên khắp nước Mỹ, với các bang Oklahoma và Texas là nơi nhận nhiều lốc xoáy nhất. Lốc xoáy được ước tính cướp đi sinh mạng của gần 100 người hàng năm ở Hoa Kỳ. Trong số 800 đến 1.200 cơn lốc xoáy mỗi năm ở Hoa Kỳ, chỉ một số ít trong số đó xảy ra ở những khu vực có người dân sinh sống.