Làm thế nào để một cây xương rồng sinh sản?

Làm thế nào để một cây xương rồng sinh sản?

Cây xương rồng là một loài thực vật ra hoa, và những bông hoa nở ra quả mang hạt; đó là những hạt giống cuối cùng dẫn đến những cây xương rồng mới. Dơi cung cấp sự thụ phấn cho một số loài xương rồng, và hoa nở vào mùa xuân hàng năm. Cũng có thể trồng cây xương rồng từ những mảnh gãy của cây xương rồng hiện có, nhưng cây mới giống hệt nhau về mặt di truyền.

Thực tế là cây xương rồng cần thu hút dơi (hoặc ong hoặc chim, trong một số trường hợp) để thụ phấn đã khiến chúng phát triển một số đặc điểm hoa thu hút các loài thụ phấn. Khi quá trình thụ phấn đã diễn ra, các loại quả mà cây xương rồng tạo ra cho thấy sự đa dạng đáng kể. Một số rất khô, trong khi một số khác khá bùi và có nhiều hạt. Chim phát tán những hạt có trong trái cây có vị ngọt và có nhiều màu sắc; những con chim ăn trái cây, và hạt đi qua hệ thống tiêu hóa của chim, kết thúc trên mặt đất trong phân chim. Một số quả xương rồng rơi trên mặt đất, nơi các thành viên của các loài khác tiêu thụ quả. Kiến thậm chí còn phát tán hạt giống cho một số loài. Trái cây khô hơn và có gai cuối cùng dính vào lông động vật có vú hoặc bay theo gió để phân tán hạt bên trong.