Danh sách khí trơ là gì?

Các khí trơ, còn được gọi là khí quý, là argon, heli, neon, krypton, xenon và radon. Các khí trơ nằm trong Nhóm 18, nằm ở ngoài cùng bên phải của bảng tuần hoàn.

Theo Đại học California Davis, Henry Cavendish là người đầu tiên phát hiện ra khí trơ vào năm 1875 bằng cách loại bỏ tất cả oxy và nitơ khỏi một bình chứa không khí về mặt hóa học. Khi y xong, có một phần trăm nhỏ thể tích khí không phản ứng, đây là những khí trơ. William Francis sau đó đã cô lập các khí này bằng cách hòa tan các khoáng chất uranium trong axit. Các nhà hóa học này đã tạo tiền đề cho những người khác khám phá và đặt tên cho các khí riêng lẻ thuộc Nhóm 18 của bảng tuần hoàn.

Chúng được gọi là khí trơ vì chúng cực kỳ không phản ứng do thực tế là lớp vỏ hóa trị của chúng được lấp đầy, có nghĩa là chúng thường không tạo liên kết hóa học với các nguyên tố khác. Khí quý cực kỳ ổn định; chúng hiếm khi đạt được, mất hoặc chia sẻ electron. Ở điều kiện tiêu chuẩn, tất cả các khí quý đều hoạt động tương tự. Ở điều kiện bình thường, chúng đều là khí đơn nguyên, có nghĩa là chúng bao gồm một nguyên tử. Chúng có lực liên nguyên tử yếu, dẫn đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi rất thấp so với các nguyên tố khác. Tất cả chúng đều không mùi, không màu và không cháy.