Mô liên kết mạch máu là gì?

Mô liên kết mạch máu là mô chịu trách nhiệm vận chuyển trong cơ thể của động vật. Có một số loại mô liên kết, chẳng hạn như mô mỡ, hệ thống bạch huyết, mô dầu và tủy xương. Sụn ​​là một loại mô liên kết không có mạch máu, vì nó không vận chuyển bất cứ thứ gì.

Hệ thống bạch huyết vận chuyển chất lỏng bạch huyết đến tim. Máu lưu thông khắp cơ thể, mô mỡ cách ly các cơ quan bằng chất béo bảo vệ và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, mô mỡ liên kết với xương và tủy. Sụn ​​tồn tại giữa các khớp, xương và các vị trí khác trong cơ thể. Nó được phân biệt với mô liên kết mạch máu vì nó không chứa mạch máu.