Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn?

Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn?

Theo Tạp chí Forbes, ô nhiễm tiếng ồn có thể được kiểm soát thông qua việc sử dụng bộ đệm. Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm huyết áp cao, suy giảm nhận thức và căng thẳng kinh niên, vì vậy điều quan trọng là phải giải quyết vấn đề.

Có nhiều cách tuyệt vời để hạn chế lượng tiếng ồn lọt vào bên trong không gian. Cửa sổ hai lớp và cách ly thời tiết có thể làm giảm lượng tiếng ồn mà một cá nhân có thể nghe thấy trong nhà. Các tấm cách âm hoặc vật liệu có xếp hạng giảm tiếng ồn (NRC) có thể giúp giảm mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong nhà.