Oxy có vai trò gì trong cơ thể?

Oxy có vai trò gì trong cơ thể?

Oxygen-Review.com nói rằng oxy đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp và trao đổi chất của cơ thể. Nó được hấp thụ bởi dòng máu trong phổi và vận chuyển đến các tế bào, nơi diễn ra quá trình thay đổi.

Tế bào chứa các hợp chất dinh dưỡng bị oxy hóa thông qua các quá trình enzym phức tạp, theo Oxygen-Review.com. Quá trình oxy hóa là nguồn cung cấp năng lượng cho con người và hầu hết các loài động vật, đặc biệt là động vật có vú. Cơ thể hấp thụ oxy qua đường hô hấp, sau đó oxy sẽ khuếch tán qua màng và vào các tế bào hồng cầu. Cơ thể loại bỏ carbon dioxide và nước, là sản phẩm của quá trình oxy hóa, thông qua phổi. Mức oxy đầy đủ là cần thiết để hỗ trợ quá trình hô hấp của tế bào. Hơn nữa, oxy rất cần thiết trong quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể sống, là quá trình biến đổi vật lý và hóa học diễn ra liên tục trong cơ thể. Nó bao gồm việc xây dựng mô mới, thay thế mô cũ, chuyển đổi thức ăn thành năng lượng và xử lý chất thải.

Theo KidsHealth.com, oxy là khí thiết yếu nhất mà cơ thể cần để cung cấp năng lượng và tăng trưởng. Nếu không có nó, các tế bào sẽ chết. Hô hấp là quá trình trao đổi oxy từ không khí để lấy khí cacbonic từ tế bào. Hệ thống hô hấp lọc ra các chất ô nhiễm để đảm bảo rằng cơ thể có được không khí sạch.