Sao Kim nằm ở đâu?

Sao Kim nằm ở đâu?

Sao Kim là hành tinh gần mặt trời thứ hai, sau sao Thủy. Nó là một phần của hệ mặt trời, cùng với Trái đất và sáu hành tinh khác, nằm trong dải Ngân hà.

Sao Kim là một hành tinh đá có kích thước tương tự như Trái đất. Nó không có mặt trăng hoặc vành đai và quay ngược trên trục của nó, có nghĩa là mặt trời mọc ở phía tây và lặn ở phía đông, không giống như trên Trái đất và các hành tinh khác. Do nồng độ khí nhà kính trong khí quyển cao, nên nó có nhiệt độ bề mặt cao hơn 400 C, khiến nó trở thành vật chủ khó có thể tồn tại sự sống.