Đồng phân cấu tạo của C4H10 là gì?

Các đồng phân cấu tạo của C4H10 là butan và metylpropan. Chúng đều là chất khí không màu không mùi nhưng có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khác nhau. Tuy nhiên, khối lượng phân tử của chúng giống hệt nhau. Butan trong công nghiệp được sử dụng để pha trộn nhiên liệu trong khi metylpropan được sử dụng làm chất làm lạnh.

Chuỗi dài nhất của metylpropan chỉ có 3 nguyên tử cacbon và nguyên tử cacbon thứ tư được kết nối với nguyên tử cacbon trung tâm. Butan không phân nhánh. Cả butan và metylpropan đều có tính kiềm. Điều này có nghĩa là chúng là các hydrocacbon no, trong đó các nguyên tử cacbon được kết nối với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị đơn. Hydrocacbon tạo nên hầu hết các hợp chất có trong dầu thô.