Làm thế nào bạn có thể biết khi nào là trăng tròn tiếp theo?

Để tìm hiểu thời điểm diễn ra trăng tròn tiếp theo, hãy sử dụng thư mục trực tuyến về ngày trăng tròn hoặc đưa ra dự đoán thông minh dựa trên vị trí hiện tại của mặt trăng trong chu kỳ của nó. Một số thư mục trực tuyến về ngày trăng bao gồm MoonGiant.com, MoonPhases.info và Space.com.

Mặt trăng chu du quanh Trái đất 29,5 ngày một lần, có nghĩa là lần trăng tròn tiếp theo cách lần cuối cùng là 29,5 ngày. Trái với những quan niệm sai lầm thông thường, các giai đoạn của mặt trăng không phải do bóng của trái đất gây ra, mà là thực tế là một nửa của mặt trăng luôn ở trong bóng tối trong khi một nửa của nó luôn được chiếu sáng bởi mặt trời, giống như đối với Trái đất. Khi Mặt trăng quay quanh Trái đất, các phần khác nhau của bóng đó có thể nhìn thấy được, đi từ trăng non đến trăng khuyết rồi đến trăng tròn và ngược lại.

MoonGiant.com và MoonPhases.info là các trang web dành riêng cho mặt trăng và cả hai đều liệt kê các ngày trong chu kỳ của nó. MoonGiant.com cũng liệt kê các sự kiện khác, chẳng hạn như nhật thực và nguyệt thực. Space.com liệt kê các ngày trăng tròn và tên truyền thống của chúng, chẳng hạn như Trăng Sói, Trăng Dâu và Trăng Thu Hoạch.

Để đoán gần đúng chu kỳ của mặt trăng, hãy nhìn vào mặt được mặt trời chiếu sáng. Khi mặt trăng sáng ở bên trái và ở bóng tối ở bên phải, đó là mặt trăng đang tàn. Khi được thắp sáng ở bên phải, mặt trăng đang sáp và trăng tròn tiếp theo không quá 14 ngày nữa.