DNA thuộc loại đại phân tử nào?

DNA thuộc loại đại phân tử nào?

DNA, còn được gọi là axit deoxyribonucleic, thuộc về một lớp đại phân tử hữu cơ cao phân tử được gọi là axit nucleic. Thành viên duy nhất khác của lớp này là axit ribonucleic, hoặc RNA. Axit nucleic lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1869 bởi nhà khoa học người Thụy Sĩ Friedrich Miescher.

DNA và RNA đóng vai trò quan trọng như những chất mang thông tin di truyền trong sinh học, tạo điều kiện cho các cơ chế di truyền và tổng hợp protein. Axit nucleic là các polyme của nucleotide, được cấu tạo từ đường năm cacbon, còn được gọi là đường pentose, một bazơ nitơ và một nhóm photphat. Đường là deoxyribose, trong trường hợp DNA và ribose, trong trường hợp RNA.