Công thức hóa học của Urê là gì?

Công thức hóa học của urê là CO (NH2) 2. Khi được viết dưới dạng công thức, nó cho thấy nguyên tử cacbon "C" được liên kết với nguyên tử oxi bằng liên kết ion kép, và hai phân tử amoni "NH2" được liên kết bằng liên kết đơn với nguyên tử cacbon.

Các nguyên tử cacbon và oxy liên kết đôi tạo thành một nhóm cacbonyl và để lại hai điện tử tự do trên nguyên tử cacbon cho các nhóm amoni gắn vào.

Urê, còn được gọi là carbamide, xuất hiện trong tự nhiên như là sản phẩm cuối cùng chính của quá trình chuyển hóa protein. Đo nitơ urê máu là một chỉ số quan trọng của chức năng thận. Urê tổng hợp vào năm 1828 là hợp chất hữu cơ đầu tiên được tạo ra từ các vật liệu vô cơ hoặc không sống.