Có bao nhiêu lít trong một Gallon?

Có bao nhiêu lít trong một Gallon?

Có 3,79 lít trong một gallon Hoa Kỳ. Trong hệ thống đo lường của Hoàng gia Anh, phổ biến hơn ở Canada và Vương quốc Anh, có 4,54 lít trong một gallon. Gallon Anh tương đương với khoảng 1,2 gallon Hoa Kỳ.

Trong cả hệ thống đo lường của Đế quốc Hoa Kỳ và Anh, một gallon bằng 4 lít hoặc 8 pint. Tuy nhiên, trong hệ thống của Hoa Kỳ, một gallon là 128 ounce chất lỏng, trong khi một gallon Anh là 160 ounce chất lỏng.

Từ "gallon" được cho là bắt nguồn từ từ "galeta" trong tiếng Latinh thời trung cổ, có nghĩa là một cái thùng hoặc một thước đo chất lỏng. Sự xuất hiện đầu tiên của nó bằng tiếng Anh là vào thế kỷ 13.