Làm thế nào để bạn chuyển đổi từ Lít sang Gam?

Làm thế nào để bạn chuyển đổi từ Lít sang Gam?

Để chuyển lít sang gam, hãy nhân số đã cho với 1000. Một lít gồm 1000 mililit và mỗi mililit bằng 1 gam. Do đó, 1 lít tương đương với 1 kg hoặc 1000 gram.

Bạn có thể tìm thấy một số công cụ tính chuyển đổi trên Internet. Để giải quyết thủ công, hãy sử dụng các bước sau. Ví dụ, quy đổi 10 lít thành gam được thực hiện như sau:

10 lít = 10 x 1000 mililít

= 10 x 1000 gam

= 10.000 gam.

Thể tích của chất lỏng được biểu thị bằng đơn vị xăng-ti-mét khối và mét khối. Dung tích của bình luôn được biểu thị bằng lít và trọng lượng hoặc khối lượng của chất rắn được biểu thị bằng gam và ki-lô-gam.