Chuyển động trong ngày là gì?

Trong thiên văn học, thuật ngữ "chuyển động nhật ngày" đề cập đến chuyển động của các ngôi sao xung quanh các cực của Trái đất do hành tinh quay trên trục của nó. Chuyển động này được gọi là một vòng tròn nhật ngày.

Trong suốt một ngày, các ngôi sao dường như di chuyển theo hình vòng cung từ đông sang tây. Từ Bắc Cực, các ngôi sao dường như chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên, khi nhìn từ Nam Cực, chúng chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Các nhà khoa học chụp ảnh các ví dụ về chuyển động ban ngày bằng cách chụp ảnh phơi sáng lâu của các ngôi sao trong suốt đêm. Đường đi trong ngày mà một ngôi sao di chuyển được xác định bởi độ nghiêng của nó.