Chuột là Động vật ăn thịt hay Động vật ăn cỏ?

Chuột là Động vật ăn thịt hay Động vật ăn cỏ?

Chuột chủ yếu là động vật ăn tạp và động vật ăn cỏ, tùy thuộc vào nơi chúng sống và một số là loài ăn thịt nếu không có nguồn thức ăn khác. Chuột là loài ăn rất cơ hội, vì vậy chúng thường ăn bất cứ thứ gì dễ ăn nhất có sẵn trong môi trường của họ.

Thực vật là thức ăn phổ biến nhất của chuột trong tự nhiên, cùng với hạt và trái cây bản địa trong khu vực. Rễ, vỏ cây và các thảm thực vật sẵn có khác cũng có trong thực đơn của hầu hết các loài chuột vì chúng là động vật ăn cỏ. Một số loài chuột là loài ăn tạp, bao gồm cả chuột gỗ, và chúng sẽ ăn sâu, dế, ốc và rết nếu có cơ hội. Bất kể chúng sống ở đâu, chuột sẽ ăn bất cứ thứ gì còn sót lại mà chúng có thể tìm thấy trong thùng rác và thùng rác.