Do House Mice Hibernate?

Do House Mice Hibernate?

Chuột nhà không ngủ đông; thay vào đó, chúng thu thập thức ăn và dự trữ để dùng sau. Chuột là loài gặm nhấm sống chung phụ thuộc vào con người để kiếm thức ăn và nơi ở.

Chuột di chuyển trong bán kính 10 đến 30 foot để kiếm thức ăn, nước uống và nơi ở. Chuột thích ăn hạt và ngũ cốc, nhưng chúng lại thích thịt xông khói, sô cô la, kẹo, bơ và các loại hạt. Trong sáu tháng, hai con chuột tạo ra 18.000 phân và ăn 4 pound thức ăn. Nhiều thức ăn bị mất đi do sự ô nhiễm gặm nhấm hơn là thức ăn được ăn. Chuột nhà xâm nhập vào các cấu trúc bằng cách leo trèo, bò và nhai, đồng thời chúng xây dựng đường băng và xây tổ dưới ván sàn và khắp các bức tường.