Chuột tái tạo thường xuyên như thế nào?

Chuột tái tạo thường xuyên như thế nào?

Chuột là loài động vật có khả năng sinh sản vì chuột cái động dục từ bốn đến năm ngày một lần. Tỷ lệ sinh sản của chúng phụ thuộc vào tần suất con đực và con cái thực sự giao phối. Một con chuột cái trung bình có từ 30 đến 35 con mỗi năm.

Thời kỳ mang thai của chuột kéo dài từ 19 đến 21 ngày. Tuy nhiên, nếu cá mẹ vẫn đang cho con bú một lứa khác, thời gian mang thai kéo dài hơn đến một tuần. Trung bình một ca sinh đẻ từ 7 đến 12 con hoặc chuột con. Tuy nhiên, không có gì bất thường khi có những lứa lên đến 20 con. Một con chuột cái có khả năng sinh sản trong vòng khoảng một ngày sau khi sinh. Mặc dù những đứa trẻ sinh ra bị mù, điếc và không có tóc, nhưng điều này bắt đầu thay đổi sau ba ngày. Chuột non có thể đi bộ và ăn thức ăn đặc trong vòng hai tuần. Khi được 28 đến 35 ngày tuổi, chuột đã hoàn toàn trưởng thành và có thể sinh sản.