Chủ đề của Câu chuyện Giê-rê-mi trong Kinh thánh là gì?

Giê-rê-mi là một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, người đã được phái đến để cảnh báo người dân Giê-ru-sa-lem rằng thành phố sẽ bị chinh phục và phá hủy bởi các vị vua từ phương bắc nếu họ không thay đổi cách thờ hình tượng của mình. Giê-rê-mi đã trở thành một vị tiên tri thời trẻ và thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để nói lời của mình cho dân chúng, nhưng dân chúng không tin ông, và lời tiên tri của ông đã ứng nghiệm.

Giê-rê-mi, xuất thân từ một gia đình tư tế, là con trai của Hilkiah. Khi Giê-rê-mi còn là một cậu bé, Đức Chúa Trời nói với ông rằng ông đã được chọn trước khi được sinh ra để trở thành một nhà tiên tri về lời Chúa. Giê-rê-mi nói với Đức Chúa Trời rằng anh còn quá trẻ để có thể trở thành một nhà tiên tri, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng anh sẽ bảo vệ Giê-rê-mi khỏi dân chúng.

Giê-rê-mi nói với người dân thành Giê-ru-sa-lem rằng Giê-ru-sa-lem sẽ rơi vào tay những kẻ chinh phạt từ phương bắc nếu họ không nghe lời Đức Chúa Trời. Dân chúng thù địch với Giê-rê-mi và không để ý đến lời tiên tri của ông.

Năm 586 TCN, lời tiên tri của Giê-rê-mi ứng nghiệm khi Nê-bu-cát-nết-sa ở Ba-by-lôn chinh phục Giê-ru-sa-lem. Sau đó, mọi người càng ghét Giê-rê-mi vì những lời cảnh báo của ông đã trở thành sự thật, và ông trở nên ẩn dật để tránh sự thù địch.

Khi người Babylon đặt vua Zedakiah làm chế độ quân chủ bù nhìn, Giê-rê-mi đã cảnh báo Zedakiah chống lại Nebuchadnezzar và người Babylon, nhưng nhà vua không để ý đến ông. Lời tiên tri của Giê-rê-mi lại ứng nghiệm, thành Giê-ru-sa-lem và Đền thờ Sa-lô-môn bị phá hủy.

Vì những lời tiên tri của Giê-rê-mi về cuộc xâm lăng và sự tàn phá của Giê-ru-sa-lem đã trở thành sự thật, nên ông càng bị dân chúng căm ghét. Cuối cùng, ông đã trốn đến Ai Cập để hoàn thành cuốn sách của mình cùng với thư ký của mình.