Tinh linh có thật không?

Sự tồn tại của các linh hồn chưa được chứng minh bởi bất kỳ nghiên cứu khoa học hoặc bằng chứng xác thực nào kể từ năm 2015. Tuy nhiên, một phần lớn xã hội vẫn tiếp tục tin vào sự tồn tại của các linh hồn.

Sự tồn tại của các linh hồn đã là một chủ đề tranh luận của các nhà khoa học và những người không phải là nhà khoa học trong nhiều thế kỷ. Albert Einstein cho rằng linh hồn có thể là năng lượng còn sót lại từ cơ thể một người sau khi chết. Tuy nhiên, Benjamin Radford của Livescience.com cho rằng gợi ý này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của vật lý. Một trào lưu săn ma đã xuất hiện trong thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, các thợ săn ma vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng các linh hồn thực sự tồn tại.