Nhà tiên tri thời hiện đại là gì?

Nhà tiên tri thời hiện đại là gì?

Một nhà tiên tri thời hiện đại là một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng sống trong thời hiện tại hoặc gần đây. Một nhà tiên tri thời hiện đại thường tuyên bố có thể giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời. Thuật ngữ này ám chỉ lại các nhà tiên tri trong thời Kinh thánh.

Nhiều người đã tự gọi mình là những nhà tiên tri thời hiện đại. Theo Wikipedia, Joseph Smith, người sáng lập Giáo hội Chúa Giê Su Ky Tô và Các Thánh Hữu Ngày Sau, tuyên bố có đường dây liên lạc trực tiếp với Đức Chúa Trời và được giáo hội mà ông thành lập tin là một nhà tiên tri. Các nhà tiên tri thời hiện đại không chỉ gắn liền với đức tin Cơ đốc; có những ví dụ về các cá nhân tự xưng là nhà tiên tri thời hiện đại bằng tiếng Hindi, Hồi giáo và các tôn giáo khác.