Ví dụ về một xã hội gia trưởng là gì?

Một ví dụ về xã hội phụ hệ là nơi nam giới chịu trách nhiệm lãnh đạo và thiết lập luật lệ trong khi phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái. Lý tưởng nhất là họ chỉ xuất phát từ nam giới.

Chế độ phụ quyền cũng có thể đề cập đến một kiểu chính phủ mà nam giới chịu trách nhiệm về mọi hành động và thống trị các hệ thống văn hóa và xã hội. Hệ thống kiểu này là một mô tả tốt về sự bất bình đẳng giới khiến phụ nữ không thể đạt được bất kỳ tiến bộ thực sự nào trong cuộc sống. Nó đã thể hiện trong các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế và luật pháp của các nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, trong nhiều nền văn hóa, phụ nữ không được phép sở hữu hoặc thừa kế tài sản hoặc được học hành; chúng được coi là tài sản và bị coi là kém hơn nam giới về mặt đạo đức, trí tuệ và thể chất, với mục đích duy nhất trong cuộc sống là sinh sản và chăm sóc tổ ấm.