Truyền Thống Xì Gà Khi Một Đứa Trẻ Ra Đời Là Gì?

Truyền Thống Xì Gà Khi Một Đứa Trẻ Ra Đời Là Gì?

Theo truyền thống, xì gà được truyền tay nhau sau khi một đứa trẻ sinh ra và được cho là bắt nguồn từ khi sinh con trai, vào thời điểm đó, những người cha truyền tay nhau những điếu xì gà, loại vừa hiếm vừa đắt, trong lễ kỷ niệm về sự ra đời của đứa trẻ. Trong xã hội hiện đại, truyền thống này không được thực hiện rộng rãi, một phần vì ít người hút thuốc hơn.

Truyền thống đưa xì gà sau khi sinh em bé chủ yếu được duy trì ở Anh và Hoa Kỳ, bao gồm cả người Mỹ da đỏ. Truyền thống cũng bắt nguồn từ việc những người cha thường bị loại khỏi quá trình sinh nở cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, vào thời điểm đó, những người đàn ông tụ tập với bạn bè và gia đình để ăn mừng bằng cách hút xì gà.