Chất nào sau đây có phân tử lớn nhất: Tinh bột, Iốt hoặc Nước?

Chất nào sau đây có phân tử lớn nhất: Tinh bột, Iốt hoặc Nước?

Tinh bột có phân tử lớn nhất trong số tất cả tinh bột, i-ốt và nước. Điều này là do nó được cấu tạo từ nhiều đơn vị glucose, vì vậy về mặt kỹ thuật, nó là một polyme.

Glucose đủ nhỏ để đi qua thành ruột, nhưng tinh bột phải được phân hủy thành glucose trong quá trình tiêu hóa. Bằng cách đó, các phân tử glucose có thể được vận chuyển dễ dàng khắp cơ thể trong dòng máu trước khi được sử dụng cho quá trình hô hấp.

Tinh bột sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu từ màu vàng /nâu đến xanh lam /đen khi cho iốt vào nó. Một chùm sáng sẽ bị phân tán rõ ràng khi chiếu vào tinh bột; một hiệu ứng được gọi là hiệu ứng Tyndall Beam.