Cấu trúc của tinh bột là gì?

Cấu trúc của tinh bột là gì?

Cấu trúc của tinh bột bao gồm hai hợp chất amylose và amylopectin. Công thức hóa học của tinh bột là (C6H10O5) n. Tinh bột là một polisaccarit bao gồm các đơn phân glucozơ.

Tinh bột được tạo ra từ lượng đường dư thừa được tạo ra từ lá xanh của cây trong quá trình quang hợp. Nó là nguồn cung cấp thực phẩm dự trữ của thực vật và được dự trữ dưới dạng hạt trong lục lạp. Tinh bột cũng được lưu trữ trong các cơ quan thực vật khác nhau, chẳng hạn như củ khoai tây và hạt ngô, lúa mì và gạo. Tinh bột được phân hủy thành các đơn vị glucose đơn phân bởi một số enzym và nước khi cần thiết trong thực vật. Ở người và động vật, tinh bột được phân hủy thành các phân tử đường cung cấp năng lượng cho các mô.