Cấu hình Electron cho Lithium là gì?

Cấu hình electron của Liti là 1S2 2S1, có nghĩa là nó có hai electron ở lớp vỏ bên trong và một electron ở lớp vỏ ngoài. Số hiệu nguyên tử của Liti là 3 và khối lượng nguyên tử của nó là 6,94 .

Lithium, có ký hiệu hóa học Li, được phân loại là kim loại kiềm và được xếp vào chu kỳ 2 và nhóm 1, hoặc khối s của các nguyên tố, trong bảng tuần hoàn. Nó có trạng thái oxy hóa +1 và có tính bazơ mạnh, có nghĩa là nó tạo thành một oxit bazơ hòa tan trong nước để tạo thành một hydroxit. Nó có mật độ 0,534 gam trên một cm khối ở nhiệt độ phòng và nóng chảy ở 356,90 độ F. Liti được tìm thấy ở dạng hợp chất trong tự nhiên. Nó được sử dụng để sản xuất các loại thủy tinh và gốm sứ đặc biệt.