Bảy từ mô tả sao Thủy là gì?

Bảy từ mô tả sao Thủy là gì?

Bảy từ để mô tả nguyên tố thủy ngân là cát lún, nặng, kim loại, lỏng, độc, dẫn điện và ổn định. Sao Thủy được tìm thấy ở chu kỳ 6 và nhóm 12 của bảng tuần hoàn. Nó có số hiệu nguyên tử là 80 và trọng lượng nguyên tử là 200 gam /mol.

Thủy ngân là một nguyên tố kim loại, nặng được tìm thấy ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng. Phần tử này thường được gọi là cát lún do có dạng lỏng màu bạc. Nó là nguyên tố kim loại duy nhất ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn.

Thủy ngân cũng có thể được mô tả là chất độc vì ngộ độc thủy ngân có thể xảy ra ở những người ăn hải sản bị nhiễm thủy ngân, hít phải hơi thủy ngân hoặc tiếp xúc với thủy ngân hòa tan trong nước trong nhiệt kế.

Phần tử này cũng có thể được mô tả như một chất dẫn điện mặc dù nó là chất dẫn nhiệt kém vì nó là chất dẫn điện công bằng. Tính chất dẫn điện của nó xảy ra do cấu hình electron độc nhất của nó. Các electron của sao Thủy lấp đầy hoàn toàn từng lớp vỏ con của nó. Vì lý do này, nguyên tố này hoạt động rất giống với các nguyên tố khí cao quý.

Về mặt hóa học, thủy ngân hòa tan trong nhiều kim loại khác như bạc, kẽm và cadimi để tạo hỗn hống. Những hỗn hống này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như chiết xuất vàng từ quặng và giúp kéo dài tuổi thọ của pin khô.