Tại sao thời tiết lại quan trọng?

Tại sao thời tiết lại quan trọng?

Theo Đại học Illinois, thời tiết của bất kỳ khu vực cụ thể nào cũng quan trọng vì nó có tác động đáng kể đến nước, ánh sáng mặt trời và nhiệt độ của hệ sinh thái. Những yếu tố này đóng một vai trò nghiêm trọng do ảnh hưởng đến các loại động thực vật hoang dã có thể tồn tại trong khu vực. Một số kiểu thời tiết nhất định cũng có thể gây ra bão và thiên tai nguy hiểm.

Sự thay đổi của các xu hướng và kiểu thời tiết dài hạn có thể dẫn đến một số vùng nhất định nhận được nhiều nước hoặc ánh sáng mặt trời hơn các vùng khác. Tất cả các sinh vật đều cần nước, nhưng vì một số sinh vật đòi hỏi nhiều hơn những sinh vật khác. Thời tiết trong hệ sinh thái quyết định loại sinh vật nào phù hợp nhất để sống ở đó. Nguyên tắc này cũng đúng đối với lượng ánh sáng mặt trời. Cường độ và thời gian của ánh sáng mặt trời trong một khu vực quyết định liệu nó có thể duy trì các loài thực vật khác nhau hay không.

Theo Đại học Illinois, thời tiết cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, cả con người và động vật, trong ngắn hạn. Các thảm họa thiên nhiên như bão và lốc xoáy là kết quả của một số kết hợp thời tiết nhất định và có thể làm bị thương hoặc giết chết hàng nghìn người tùy thuộc vào phạm vi của chúng. Những thảm họa này thường gây thiệt hại lâu dài cho các thành phố và hệ sinh thái. Do đó, khả năng dự đoán và hiểu được các dạng thời tiết là một kỹ năng rất hữu ích khi chuẩn bị cho thiên tai.