Rắn có thể nhìn thấy không?

Hầu hết các loài rắn đều có thể nhìn thấy, nhưng các loài rắn khác nhau nhìn thấy ở các mức độ chi tiết khác nhau. Một số loài rắn thậm chí còn có hình thức nhìn thứ hai bằng cách sử dụng các thụ thể tiến hóa đặc biệt để phát hiện nhiệt.

Hầu hết các loài rắn ngầm có thị lực kém, thường chỉ đủ để phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Nếu một con rắn chủ yếu sống trên bề mặt, tầm nhìn của nó thường sắc nét và nó có khả năng nhận biết chiều sâu tuyệt vời. Một số loài rắn có cơ quan trong hố đã tiến hóa, chúng có thể nhìn thấy nhiệt theo cách tương tự như kính hồng ngoại. Nếu một con rắn có những bộ phận này, nó có thể sử dụng mắt hoặc cơ quan dưới hố bất cứ lúc nào và có thể sử dụng cả hai bộ phận này cùng một lúc.