Tại sao Chim không bị sốc trên đường dây điện?

Chim không bị giật trên đường dây điện vì chúng không tạo ra một đường dẫn hoàn chỉnh cho dòng điện; chúng chỉ có một điểm tiếp xúc với mạch điện chứ không phải hai điểm. Tuy nhiên, chim có thể bị giật và điện giật trên đường dây điện nếu chúng duỗi chân hoặc cánh và chạm vào một dây điện khác.

Con chim bị sốc và bị điện giật vì nó đã tạo ra hai điểm tiếp xúc với điện và các electron bây giờ sẽ di chuyển qua cơ thể của con chim. Một cách khác khiến con chim có thể bị sốc và điện giật là nếu con chim chạm vào cột gỗ giữ dây điện. Cột gỗ này được chôn dưới đất và nếu chạm vào nó sẽ khiến con chim bị hở hai điểm kết nối và dẫn đến điện giật.

Dòng điện trong dây dẫn thực sự là một "chuyển động của các electron"; do đó, các electron đang di chuyển từ mặt đất đến các đường dây điện, vào TV hoặc điện thoại trong nhà của một người và sau đó trở lại đường dây điện và xuống đất. Đây là những gì được gọi là một vòng mạch kín. Việc tạo ra một điểm tiếp xúc với mạch điện, đó là những gì loài chim làm, không cho các electron bất kỳ lý do nào để truyền qua con chim vì không có các electron chuyển động bên trong con chim.