Sói to cỡ nào?

Kích thước của một con sói phụ thuộc vào loài của nó và những con sói đực thường nặng hơn 20% so với những con cái. Sói Ả Rập, được coi là loài sói nhỏ nhất trên thế giới, nặng khoảng 30 pound, trong khi sói xám, được coi là một trong những loài sói lớn nhất, nặng từ 85 đến 115 pound, với một số thành viên trong đàn đôi khi đạt tới 130 pound. < /p>

Chiều cao và chiều dài trung bình của sói cũng sẽ phụ thuộc vào loài của chúng. Sói xám cái dài trung bình 4,5 đến 6 feet, trong khi con đực cao trung bình từ 5 đến 6,5 feet. Khi so sánh, sói đỏ đực và sói cái trưởng thành dài trung bình từ 4,5 đến 5,5 feet. Sói xám thường cao đến vai từ 2,6 đến 3,2 inch, trong khi sói đỏ trung bình là 26 inch.